تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

درس هفتم

  درس هفتم

  نکته گرامری: داشتن در زمان حال(have, has) است. Has برای (he-she-it) و برای بقیه از have استفاده می شود. فرم منفی انها به ترتیبhasn’t-haven't می باشد

   

  من سوزان هستم. من یک کتاب دارم.
  من داود هستم.من یک مداد دارم.
  ما دانش آموز هستیم. ما کتاب داریم.
  آنها معلم هستند.آنها صندلی دارند.
  او پروین است.او یک برادر دارد.
  او احمد است.او یک خواهر دارد.
  او قلم ندارد.او یک کتاب دارد.
  آنها صندلی ندارند. آنها نیمکت دارند.
  او مداد ندارد. او قلم دارد.
  من یک کتاب ندارم. من یک مداد دارم.
  پروین یک خواهر ندارد. او برادر دارد.
  آنها کتاب ندارند. آنها قلم دارند.

   

  1-I am Sussan I have a book
  2- I am Davood I have a pencil
  3- We are students. We have books
  4- They are teachers. They have chairs
  5- She is Parvin she has a brother
  6- He is Ahmad he has a sister
  7- He hasn’t a pen he has a book
  8- They haven’t chairs. They have benches
  9- She hasn’t pencils. She has pens.
  10- I haven’t a book. I have a pencil
  11- Parvin hasn’t a sister. She has a brother.
  12- They haven’t books. They have pens.

   

  تمرینات درس هفتم

   

  الف- با کلمات داده شده جملات را تغییر دهید:

   

  A-change the sentences with the words
  Maryam has a pen.
  Example:

   

  1-(she) she has a pen.
  2-(a pencil) she has a pencil.
  3- (Pencils) she has pencils.
  4- (We) we have pencils.
  1- She has a pen. 2- She has a pencil.
  3- She has pencils. 4- We have pencils.
  5- They have pencils. 6-I have pencils.
  7- I have a book. 8- You have a book.
  9- You have pens. 10- You have a pen.
  11- You haven’t a pen. 12- He hasn’t a pen.
  13- I have not a pen. 14- She hasn’t a pen.

   

  ب- لغات جا افتاده را با have-has-haven't-hasn’t پر کنید:

   

  b- fill in the missing words with "have," "has" "haven’t" "hasn’t":
  Example: he……a book.
  He has a book.

   

  1- He…… a pen. 1- Has
  2- They…… books. 2- Have
  3- No, they ……brothers. 3- Haven't
  4-I……pencils. 4- Have
  5- No, she ……an apple. 5- Hasn’t
  6- She……an orange. 6- Has
  7- No, we……pens. 7- Haven’t
  8- Yes, they……chair. 8- Have
  9- No, he……a sister. 9- Hasn’t
  10- I……a table. 10- Have
  11- Mr.Amin has a bench. 11- Has

   

  ج- "a" یا "an" را بکار ببرید:

   

  C-put in "a" or "an":
  1- It is…….chair. 1-a
  2- I have …….apple. 2-an
  3- It is…….orange. 3-an
  4- He has…….pencil. 4-a
  5- It is…….ear. 5-an
  6- It is……. egg. 6-an

  درس هشتم

  اویک زن است.

  او یک سیب دارد
  او یک مرد است. او یک پرتقال دارد.
  او یک دختر است. او یک عکس دارد.
  او یک پسر است. او یک عکس دارد.
  آیا او یک سیب دارد؟
  بله او دارد، او یک سیب دارد.
  آیا او یک عکس دارد؟
  خیر، او ندارد. او یک قلم دارد.
  آیا او یک قلم دارد؟
  بله او دارد، او یک قلم دارد.
  آیا او یک کتاب دارد؟
  نه، او ندارد. او یک پرتقال دارد.
  آیا شما یک میز تحریر دارید؟
  نه، من ندارم. من یک میز دارم.
  آیا آنها صندلی دارند؟
  خیر، آنها ندارند. آنها عکس دارند.

   

  1- She is a woman.

  She has an apple.
  2- He is a man. He has an orange.
  3- She’s a girl. She has a picture.
  4- He’s a boy. He has a picture.
  5- Has she an apple?
  Yes, she has. She has an apple.
  6- Has he a picture?
  No, he hasn't. He has a pen.
  7- Has she a pen?
  Yes, she has. She has a pen.
  8- Has he a book?
  No, he hasn't. He has an orange.
  9- Have you a desk?
  No, I haven't. I have a table.
  10- Have they chairs?
  No, they haven't. They have pictures.

   

  تمرینات درس هشتم
   

  الف- به سئوالی تبدیل کنید:

  نکته گرامری: برای سئوالی کردن جملات جای have و has و یا (am-is-are) را با فاعل جمله عوض می کنیم.
  من یک معلم هستم.
  آیا من یک معلم هستم.

   

  a- change into the questions:
  Example:
  I am a teacher.
  Am I a teacher?

   

  1- I am a student. 1- Am I a student?
  2- I am a woman. 2- Am I a woman?
  3- They are students. 3- Are they students?
  4- We are students. 4- Are we students?
  5- It is a wall. 5- Is it a wall?
  6- Mr.Amin is a teacher. 6- Is Mr.Amin a teacher?
  7- I have pens. 7- have I pens?
  8- We have pictures. 8- have we pictures?
  9- You have a desk. 9- Have you a desk?
  10- They have chairs. 10- Have they chairs?
  11- Mrs. Javan has a book. 11- Has Mrs. Javan a book?


  ب- به منفی تبدیل کنید:
  او یک قلم دارد.
  او یک قلم ندارد.
  او یک دانش اموز است.
  او یک دانش آموز نیست.


  B-change into, the negatives.
  Example:
  She has a pen.
  She hasn’t a pen.
  He is a student.
  He isn’t a student.

   

  1- She has a book. 1- She hasn’t a book.
  2- She is a girl. 2- She isn’t a girl.
  3- You have books. 3- You haven’t books.
  4- You are girls. 4- You aren’t girls.
  5- We have sisters. 5- We haven’t sisters.
  6- It is a window. 6- It isn’t a window.
  7- He has a pencil. 7- He hasn’t a pencil.
  8- She is a woman. 8- She isn’t a woman.
  9- They have pictures. 9- They haven’t pictures.
  10- They are blackboards. 10- They aren’t blackboards.
  11- I am a man 11- I am not a man


  ب- با این لغات جملاتی بگوئید:

   

  c- Say sentences with these words:
  Example:
  Mrs.:

  She is Mrs.Alavi.

   

  A man he is a man.
  A girl Maryam is a girl.
  A picture she has a picture.
  A woman she is a woman.
  A boy he is a boy.


  این مطلب تا کنون 83 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ دوشنبه 30 آبان 1390 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : have ,they ,hasn’t ,book ,haven’t ,pencils ,they have ,have pencils ,have pictures ,have pens ,ندارند آنها ,
  درس هفتم

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز یکشنبه 2 مهر 1396

 • تعداد وبلاگ :55458
 • تعداد مطالب :148662
 • بازدید امروز :411365
 • بازدید داخلی :13591
 • کاربران حاضر :158
 • رباتهای جستجوگر:693
 • همه حاضرین :851

تگ های برتر